Het pad naar een succesvolle duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid volgens onze visie?

Het creëren van een positieve impact op uw omgeving, op sociaal, ecologisch en economisch vlak. The Ecological Entrepreneur is ervan overtuigd dat “duurzaam ondernemen”, in al haar facetten de basis van onder nemen moet worden. Een onderneming dient geëvalueerd te worden op haar “sociale”, “ecologische”, en haar “financiële” impact; niet enkel op het laatste. We meten, trekken conclusies, doen aanbevelingen en helpen in de communicatie rond verduurzaming.

The Ecological Entrepreneur maakt de effecten van maatregelen meetbaar om de ROI te zien en een inschatting te maken van de kosten. Leer hoe strategische, concrete begeleiding uw organisatie op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste instelling, insteek en ondersteuning maakt u uw klimaatbeloftes waar.

  • Draagvlak workshop: Wat is duurzaamheid? Hoe denken mensen in uw bedrijf over duurzaamheid?
  • CO2- of impact analyse: Wat is de huidige impact van uw bedrijf?
  • Strategiebepaling: Welke strategie gaat u uitrollen, met welk doel?
  • Roadmap & Plan: Welke acties gaat u ondernemen op weke termijn?
  • Rapportering & Communicatie: Hoe gaat u communiceren over deze acties
  • SaaS (Sustainability as a Service): Hoe gaat u deze acties implementeren?

“Wij geven u zicht op verduurzaming als integraal proces, zowel strategisch als procesmatig.”

De enige weg vooruit…

Figurerend als lokaal netwerk reiken we tevens de gepaste hulpmiddelen aan om op een efficiënte manier duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Zo bieden wij bijvoor- beeld begeleiding in het aanvragen van overheidssteun en subsidies en betrekken wij partners waar nodig.

Benieuwd naar de mogelijke eerste of vervolgstappen richting een duurzame bedrijfsvoering voor uw organisatie? Verlies intern geen tijd aan het nadenken over wat bij uw bedrijf past, uitzoeken van regelgevingen en opdoen van technologische kennis. Wij helpen graag bij het wegnemen van drempels die uw bedrijf in de weg staan op het pad naar duurzaamheid. Alsook, het communiceren over de weg die u aflegt als bedrijf en het aantonen van de resultaten van de genomen acties.

De drempels en drijfveren voor verduurzaming in uw organisatie?