De drempels en drijfveren voor verduurzaming in uw organisatie

| Een studie onder 534 bedrijven

We moeten als maatschappij inzetten op verduurzaming, dat lijkt voor de meeste organisaties duidelijk. De ‘hoe’ en de ‘wat’ blijken een stuk lastiger. Wat houdt ons tegen om effectief te handelen? Voor velen blijft duurzaamheid een complex, verwarrend concept. Na onderzoek bij 534 bedrijven presenteren wij het totaalbeeld van drempels en drijfveren voor verduurzaming. Klaar voor actie en concrete handvaten om duurzaamheid aan te pakken binnen uw organisatie?  

Vertel mij hoe

De weg naar verduurzaming

Op dit moment loopt 90% van de organisaties achter op hun klimaatbeloftes. Velen hebben grote ambities uitgesproken en geloven in de noodzaak, maar raken ontmoedigd in het proces door diverse struikelblokken. “Hoe kan mijn bedrijf zo snel mogelijk naar een duurzame bedrijfsvoering evolueren? Wat zijn zinvolle acties? Hoe weet ik zeker dat mijn acties ertoe doen?”

Om als bedrijf verandering in gang te zetten, is het noodzakelijk deze drempels en drijfveren écht te begrijpen en duurzaamheid niet te poneren als theorie, maar als actie. 

Hoe draagt duurzaamheid bij tot groei?

Wil je leren waar je collega-ondernemers in verduurzamen? Hoe zij duurzaamheid integreren in hun dagdagelijkse werking? Wat hun struikelblokken zijn? Duurzaamheid hoort niet alleen thuis aan de oppervlakte, het heeft een plek nodig doorheen de hele werking van je bedrijf. Daaraan beginnen of het juist opstellen kan een uitdaging zijn, maar je bent daarin niet alleen. 

 

Wij geven je zicht op verduurzaming als integraal proces, zowel strategisch als procesmatig

Ik kies voor verduurzaming

Drempels zijn afhankelijk van het inzicht en denkkader

De effectieve drempels uit het onderzoek kunnen kort en heel pragmatisch geïnterpreteerd worden als: ‘gebrek aan geld/tijd/capaciteit’. Welke drempels en drijfveren werden erkend en hoe kunnen deze drempels worden overwonnen?

Tijd is ‘top of mind

Capaciteit is kennis

Geld is rendabiliteit

Overgaan tot actie op korte- en lange-termijn

84% geeft aan reeds bezig te zijn met verduurzaming. De vraag rijst: is de perceptie beter dan de realiteit? Of zijn bedrijven veel meer met duurzaamheid bezig dan ingeschat? Het antwoord werd ons duidelijk uit de vervolgvragen. 

“Een beter begrip van de drempels en drijfveren om aan verduurzaming te doen, geeft een beter zicht op de mogelijke oplossingen op de weg naar verduurzaming.” 

Afwezigheid van een bredere aanpak

57% van de bedrijven heeft een duurzaamheidsbeleid en 45% beschikt ook over een verantwoordelijke. Dat zorgt ervoor dat laaghangend fruit al snel wordt geplukt, maar de vraag blijft: is er een overkoepelende strategische laag? 

Leer hoe strategische, concrete begeleiding je bedrijf op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste instelling, insteek en ondersteuning maak je jouw klimaatbeloftes waar.  

Groeien, winst maken, marktaandeel uitbreiden, klanten tevreden houden en dat op een duurzame manier

Kom te weten hoe jouw bedrijf kan verduurzamen. Niet alleen aan de oppervlakte, maar verweef duurzaamheid in de kern van je bedrijf. Identificeer de drempels, herken zowel externe als interne drijfveren en onderneem actie.   

Download het eBook

Herbekijk de Webinar

This form collects information we will use to send you updates about promotions, special offers, and news. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe at any time.

This form collects information we will use to send you updates about promotions, special offers, and news. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe at any time.

Wie zijn wij?

The Ecological Entrepreneur is ervan overtuigd dat “duurzaam ondernemen”, in al haar facetten de basis van onder- nemen moet worden. Een onderneming dient geëvalueerd te worden op haar “sociale”, “ecologische”, en haar “financiële” impact; niet enkel op het laatste. We brengen economie en ecologie voor organisaties samen.

We meten, trekken conclusies, doen aanbevelingen en helpen in de communicatie rond verduurzaming. Wij maken de effecten van maatregelen meetbaar om de ROI te zien en een inschatting te maken van de kosten. Leer hoe strategische, concrete begeleiding uw organisatie op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste instelling, insteek en ondersteuning maakt u uw klimaatbeloftes waar.

Draagvlak workshop

Wat is duurzaamheid? Hoe denken mensen in uw bedrijf over duurzaamheid?

CO2- of impact analyse

Wat is de huidige impact van uw bedrijf?

Strategiebepaling

Welke strategie gaat u uitrollen, met welk doel?

Roadmap & Plan

Welke ac-ties gaat u ondernemen op weke termijn?

Rapportage & Communicatie

Hoe gaat u communiceren over deze acties?

Sustainability as a Service

Hoe gaat u deze acties implementeren?