De pauze voor ons milieu

The Ecological Entrepreneur - Pauze voor het Milieu

De pauze voor ons milieu

CO2 uitstoot, de laatste jaren is het pijnlijk duidelijk geworden hoe overdadig de mens dit heeft gemaakt. Nu zitten we met de uitdaging dat we ons “normaal” moeten heruitvinden. Gelukkig leven we in een wereld gevuld met innovators en visionairen, die hier antwoorden op vinden, over alle sectoren heen.

Een zegen of een vloek?

Het afgelopen jaar heeft veel problemen van het menselijke gedrag en van menselijke gewoontes blootgesteld. Eén daarvan, onze overmatige uitstoot aan CO₂. Enkele weken na het begin van wat een lang en uitdagend jaar zou worden (en nog steeds is), toonde de CO₂ cijfers een record daling van 2.4 miljard ton in 2020. Goed nieuws, zeker, maar tegelijkertijd ook pijnlijk confronterend over hoe we verduurzaming moeten aanpakken en wat voor drastische veranderingen nodig zijn om het milieu te herstellen.

Om dit even te schetsen, een besparing van 2.4 miljard ton is het equivalent van bijna 500 miljoen auto’s van de weg halen, de hoeveelheid energie dat nodig is om meer dan 260 miljoen huizen voor 1 jaar te bevoorraden, het opladen van meer dan 5 miljard smartphones, etc. you get the picture. Deze daling in CO2 had uiteraard weinig te maken met klimaatbeleid, maar omdat COVID-19 de wereld letterlijk heeft stilgezet. Dit is op zijn minst gezegd een extreme aanpassing, dat op termijn niet houdbaar is voor de wereld die we hebben opgebouwd.

De natuur daarentegen toonde ons hoe ze volledig kan herbronnen, toch wanner we haar de kans geven. Dieren hadden terug plaats en vonden hun weg terug, water werd helderder, de lucht werd zuiverder, etc.

Ondanks de tragedies dat corona met zich heeft meegebracht, was dat misschien een lichtpuntje om in te zien dat gedragsaanpassingen wel degelijk effect hebben, maar dat samenwerken wel een must is. Mens, milieu, economie, maar ook overheden, industrieën en consumenten.

Teamwork makes the dream work

Onze CO₂-uitstoot verminderen en klimaatbeleid, is iets dat in één adem wordt uitgesproken. Daar is geen ontsnappen aan, de vraag is nu hoe we dat op een haalbare manier aanpakken. Voor eeuwig in lockdown zijn is voor niemand een optie, maar niets doen nog veel minder.

Gelukkig zijn er vandaag de dag steeds meer bedrijven die zich inzetten om de overgang naar een meer ecologische toekomst mogelijk te maken. Of het nu om CO₂ compensatie gaat, CO₂ calculatie, COonttrekken, klimaatneutraal, klimaatpositief, etc. er is keuze genoeg. Het gedrag van consumenten veranderen is belangrijk, maar laten we als bedrijf ook onze verantwoordelijkheid nemen. In onze samenleving kan en mag de impact van de bedrijfswereld niet onderschat worden. De stap naar verduurzaming is niet meer zo groot, eng of duur als dat ze enkele jaren geleden was. Er zijn tal van oplossingen beschikbaar. You just have to take your pick!

Met The Ecological Entrepreneur helpen we deze duurzame innovators te commercialiseren om zo een grootschalige impact te maken. We werken samen met CO₂-besparende bedrijven, maar ook bedrijven dat CO₂ compenseren of hergebruiken. Daarnaast rijken we bedrijven oplossingen aan, alsook partners, om de eigen CO₂ te verminderen, te compenseren, etc. We willen niet enkel zelf het goede voorbeeld geven, maar het verduurzamingsproces zo makkelijk mogelijk maken voor beide partijen.

Want teamwork really does make the dreamwork!

De klimaatcrisis is een globaal probleem en jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om dit op te lossen. CO2 en zijn schadelijke gevolgen is een van de meest aangehaalde problemen binnen dit vraagstuk. Als The Ecological Entrepreneur geloven we echter dat economie en ecologie samenbrengen het proces vergemakkelijkt. Met deze blog, en een reeks andere stukken dat later nog volgen, hopen we aan te tonen dat creatief zijn kan en aangemoedigd wordt. Het warm water opnieuw uitvinden hoeft niet, maar we inspireren en illustreren graag dat de sky the limit is. Daarom delen we graag enkele slimme koppen met jullie die het klimaatvraagstuk vanuit een andere hoek bekijken!  

Marie Caerts

No Comments

Post a Comment