Impact maken in de positieve zin!

Impact maken, nu nog in de positieve zin van het woord

Impact maken in de positieve zin!

Het is moeilijk om de impact van onze acties altijd tastbaar te maken. Echter, de cijfers in het algemeen zijn duidelijk; over de gehele wereld stijgt onze CO2-uitstoot nog steeds. De biodiversiteit neemt af. Onze waterconsumptie stijgt, waardoor onze voorraden opraken. Er is een sterftegraad van bijna 75% bij insecten.  

Kun je daar als bedrijf of individu iets aan doen?

Een klassieke tweestrijd

Wereldwijd zien we twee algemene strekkingen. Enerzijds het beleid “elk individu dient zijn eigen impact te verminderen” en “de 100 grootste vervuilers zijn de schuldige”. Ze worden gepresenteerd als tegengestelden, maar beide zijn cruciaal. Zonder handelingen van de 100 grootste vervuilers is er geen mogelijkheid om het klimaatprobleem op te lossen. Simpel.

Hoe sterk is de eigen impact?

Het is niet eenvoudig om de eigen impact tastbaar te maken. Zelfs niet als je dagelijks met milieu en klimaat bezig bent… Wat betekent dat nu, CO2? Hoe sterk is die impact? En hoe lang weegt die door nadat je actie stopt? Het antwoord staat soms onverwacht ineens voor je.

Een reality check

Een rondleiding door de Grotten van Han gaf een nieuw inzicht. Op 80 meter onder de grond. Het is zo diep dat de temperatuur constant is; 10°C. Het hele klimaat heeft er geen impact op. In het midden van de grot bevindt zich een fantastisch grote stalactiet, volledig grijs. Normaal zijn stalactieten wit, bruin, groen, rood, … Maar grijs?

Grotten van Han

Sinds de 19de eeuw wordt er gegidst in de grotten. Destijds zonder moderne verlichtingstechnologie, maar met fakkels. Heel gebruikelijk. En waarschijnlijk destijds onbekend voor hun impact? De grijze aanslag is niet meer dan de uitstoot van brandende fakkels. Koolstof. Klaar en duidelijk, is daar onze impact vereeuwigd. De uitstoot is verweven in de stenen, en zal daar nog 1000-en jaren blijven zitten. De actie is reeds decennia gestopt, maar de impact blijft.

Hoe gaan we om met een nawerkende impact?

De vraag blijft: Hoe maak je de eigen impact zichtbaar? Zelden krijgen we zo’n duidelijke gevallen te zien van “lange termijn impact”, op zo’n onverwachte plaats. Daarom is onze tijd zo belangrijk. Onze handelingen hebben niet alleen vandaag, maar vooral in de toekomst impact. Onze acties zullen over 100-200 jaar en langer hun nasleep kennen.  De vraag blijft dus: wat is uw impact? Hoe kom je te weten wat je impact is? En hoe verlaag je deze?

Let’s act now!

Bewust omgaan met de eigen ecologische voetafdruk, gaat niet over het verminderen van de impact op uitzonderlijke gebeurtenissen. Net door het dagdagelijkse aan te passen, zetten we pas echt in op verbetering. Niet de uitzondering, maar de regel.

Bedrijven spelen hierin een cruciale rol. Zij kunnen nieuwe concepten, technologieën, ideeën, manieren van handelen en denken aanleveren. Niemand pakte de auto voor die bestond, maar iedereen geraakte rond. Een simplistische vergelijking, maar daar gaat het net over. Wat zijn alternatieven die we al kennen? Wat zijn nieuwe manieren van handelen die we kunnen gebruiken?  Er zijn reeds 100-en voorbeelden, waarbij een ecologisch alternatief wordt gebonden zonder nadelige economische impact.

Wij geloven dat ondernemerschap een fantastische kracht is om al die alternatieven mogelijk te maken. Daarom werken wij dagelijks aan de commercialisering van ecologische alternatieven. Omdat ons doel is om elke persoon een gezonde leefomgeving te geven, aan de hand van gemakkelijk beschikbaar alternatieven.

Een “decade of action”, dus laat ons nu handelen.

De klimaatcrisis is een globaal probleem en jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om dit op te lossen. CO2 en zijn schadelijke gevolgen is een van de meest aangehaalde problemen binnen dit vraagstuk. Als The Ecological Entrepreneur geloven we echter dat economie en ecologie samenbrengen het proces vergemakkelijkt. Met deze blog, en een reeks andere stukken dat later nog volgen, hopen we aan te tonen dat creatief zijn kan en aangemoedigd wordt. Het warm water opnieuw uitvinden hoeft niet, maar we inspireren en illustreren graag dat de sky the limit is. Daarom delen we graag enkele slimme koppen met jullie die het klimaatvraagstuk vanuit een andere hoek bekijken!  

Sebastiaan De Block

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.