Go Forest, let’s plant the future!

Go Forest Plant the Future

Go Forest, let’s plant the future!

CO₂ , we hebben onszelf ermee omringd! Transport, verwarmingssystemen, voeding, etc. het lijkt wel alsof we er niet aan kunnen ontsnappen. Gelukkig zijn we ook omringd met klimaatondernemers die bedrijven of individuele consumenten bijstaan bij de overgang naar duurzamere praktijken. En die zetten wij maar al te graag eens in de kijker! Deze keer, Go Forest!

Bomen, stofzuigers van de natuur

Het is geen toeval dat wij mensen rustig worden bij het horen van de geluiden van de natuur; wij zijn als mensen geëvolueerd met de geluiden van vogels, insecten, etc. Ecosystemen en biodiversiteit geven ons nog steeds, alles wat we nodig hebben om te kunnen overleven op deze planeet. Zonder deze biodiversiteit, wordt ons leven moeilijker, wordt het klimaat extremer en valt onze natuurlijke bescherming weg. Daarom is het tijd om samen te werken, om een punt te zetten aan alle schade die wij aanbrengen en te beginnen aan het herstelproces. Dit is waarom herbebossing, en het terug in balans brengen van de biodiversiteit, van cruciaal belang zijn.

Bomen, en andere planten, zijn de stofzuigers van onze natuur. Zij halen CO₂ uit de lucht, gebruiken die om te groeien en bergen een deel van die CO₂ vervolgens op in de grond waar het honderden en zelfs duizenden jaren bewaard kan blijven. Dit betekent dat het stoppen van ontbossing een direct impact heeft op het in balans brengen van onze CO₂-uitstoot en dat herbebossen zelfs de schade terug kan omkeren.

Biodiversiteit: een must, not an option

Herbebossing is een uiterst belangrijke stap in de weg naar een duurzamere toekomst, maar Go Forest benadrukt ook het belang van het herstellen van de biodiversiteit. Monoculturen is niet waar ze voor staan. De gekochte bomen worden door Go Forest geplant op een van vier locaties: Peru, Armenië, Congo of België. Het is belangrijk om te planten op sleutelpunten, waar de bomen ook werkelijk kans maken om een zo groot mogelijke impact te hebben. Monoculturen, het aanplanten van slechts 1 soort boom, is een manier om snel veel bomen te planten, maar het is geen herstelling van de natuur. Bovendien houdt het geen rekening met de lokale ecologie waar mens en dier afhankelijk van zijn.

Samenwerken met de lokale bevolking is uiterst belangrijk! Zij weten beter dan wie dan ook wat werkt en wat niet en wat er nodig is, maar ook wat de gevolgen zijn wanneer de restauratie van de natuur verkeerd wordt aangepakt. Daarom dat het contact met lokalen voor Go Forest een vanzelfsprekend gegeven is.

Plant mee!

Bomen zijn het symbool voor een veel groter geheel. Dieren, vegetatie, andere ecosystemen zijn nodig voor leven op aarde. Als bedrijf meewerken aan dit verhaal is van een niet te onderschatten waarde, en een nog minder te onderschatten impact.

Go Forest, dat zijn dus twee vliegen in één klap. Je koopt bomen als bedrijf en Go Forest plant deze op plaatsen die ertoe doen en waar ze werkelijk impact kunnen maken. Zo werk je mee aan de herbebossing van onze wereld en reduceer je tegelijkertijd de CO₂ uitstoot van je bedrijf. Zoals we zeiden, win-win.

Om de impact van je bedrijf in kaart te brengen, heeft Go Forest op 1 juni  haar eigen app gelanceerd. Hierin kan je jouw stukje bos zien, je bomen zien groeien, je kan volgen hoeveel CO₂ het uit de lucht haalt, etc. Je hebt een direct inzicht in de impact dat je bedrijf maakt!

Deel zijn van de oplossing moet geen zware, intensieve of moeilijke bedoening zijn. Dat bewijst Go Forest maar al te graag. Bomen planten voor een beter toekomst, het wordt niet simpeler dan dat!

De klimaatcrisis is een globaal probleem en jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om dit op te lossen. CO2 en zijn schadelijke gevolgen is een van de meest aangehaalde problemen binnen dit vraagstuk. Als The Ecological Entrepreneur geloven we echter dat economie en ecologie samenbrengen het proces vergemakkelijkt. Met deze blog, en een reeks andere stukken dat later nog volgen, hopen we aan te tonen dat creatief zijn kan en aangemoedigd wordt. Het warm water opnieuw uitvinden hoeft niet, maar we inspireren en illustreren graag dat de sky the limit is. Daarom delen we graag enkele slimme koppen met jullie die het klimaatvraagstuk vanuit een andere hoek bekijken!  

Marit Overbeeke

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.