Diamonds our planets “best friend”?

Aether Spotlight blog post by The Ecological Entrepreneur

Diamonds our planets “best friend”?

CO₂, we zouden veel adjectieven kunnen gebruiken om het te omschrijven gezien de impact dat het heeft op ons klimaat: vervuilend, schadelijk, ongezond tot zelfs dodelijk. Maar wat dacht je van rijk, mooi of zelfs sexy? Aether, maakt diamanten van CO₂ dat recht uit de lucht wordt gezogen. Diamonds really are our best friend!

Lucht vol diamanten

Ryan Shearman, CEO en medeoprichter van Aether, had al een achtergrond in de juwelen-industrie. Tijdens een Eureka-moment, besefte hij dat we in een koolstof-gebaseerde wereld leven en dat een diamant eigenlijk gewoon kristallijne koolstof is. En daar moest uiteraard iets mee gedaan worden.

Conflict loze diamanten, het kan zeker!

Diamanten zijn al decennialang begeerde, luxueuze en geromantiseerde producten. De waarheid achter traditioneel ontgonnen diamanten is echter vaak minder mooi. Nog steeds, is diamantwinning gekoppeld aan uitbuiting, ontbossing en watervervuiling. Als duurzamere oplossing wordt er verwezen naar in laboratorium gekweekte diamanten. Heel vaak worden deze echter gemaakt uit fossiele brandstoffen, maar met Aether vallen ze gewoon uit de lucht, en dat mag je redelijk letterlijk nemen.

Nadat CO wordt onttrokken uit de atmosfeer door een rij grote machines, zuivert Aether het zodat het bruikbaar is in een diamantreactor, waar het zich vervolgens in de loop van 2 à 3 weken kan omzetten tot een diamant.

The 2 percent

Design en kwaliteit zijn voor de startup van groot belang! Aether wil met haar collectie in de smaak vallen bij de consument om meer dan enkel de duurzame boodschap.

Shearman legt uit dat het voor veel mensen CO uitstoot weinig betekent en zich geen beeld kunnen vormen bij de hoeveelheid 1 persoon gemiddeld uitstoot op een jaar tijd. Eén Aether diamant van 2 karaat, compenseert ruwweg 2,5 jaar aan CO-uitstoot van een Amerikaan. En dat staaltje innovatie moet zeker niet onderdoen voor de rest. De IGI, International Gemological Institute, beoordeelt deze CO diamanten van even goede kwaliteiten als de “echte”. De kwaliteit behoort tot de top 2% van alle diamanten van de wereld.

Een simpele rekensom

Zoals eerder aangehaald is de traditionele diamantsector niet de primus van de klas wanneer het over duurzaamheid gaat, en blijven inzetten op natuurlijke stenen is niet meer realistisch. Traditionele mijnbouwmethodes worden hoe langer hoe minder houdbaar voor de natuur. Er wordt voorspeld dat tegen 2040 de wereldwijde productiecapaciteit gehalveerd zal zijn.

Slecht nieuws denkt u? In tegendeel! Shearman haalt aan dat dit net dwingt om creatiever te zijn.

De vraag naar diamanten wordt er niet minder op, helemaal niet zelfs en wij weten niet wat te doen met onze excessieve CO-uitstoot… Laatste keer dat we telden was 1 en 1 nog steeds 2.

De klimaatcrisis is een globaal probleem en jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om dit op te lossen. CO en zijn schadelijke gevolgen is een van de meest aangehaalde problemen binnen dit vraagstuk. Als The Ecological Entrepreneur geloven we echter dat economie en ecologie samenbrengen het proces vergemakkelijkt. Met deze blog, en een reeks andere stukken dat later nog volgen, hopen we aan te tonen dat creatief zijn kan en aangemoedigd wordt. Het warm water opnieuw uitvinden hoeft niet, maar we inspireren en illustreren graag dat de sky the limit is. Daarom delen we graag enkele slimme koppen met jullie die het klimaatvraagstuk vanuit een andere hoek bekijken!  

Marie Caerts

No Comments

Post a Comment