Verduurzamen

[vɛr’duurzamə(n)]

Het pad naar uw klimaatneutrale bedrijf!

Voor velen blijft duurzaamheid een volstrekt vaag, complex en verwarrend begrip. En zelfs zonder verwarring rijzen er vragen over het nut van acties en impact. The Ecological Entrepreneur vertaalt complexiteit naar concrete richtlijnen, beleid en activiteiten om duurzaamheid actiegericht te maken.

Hoe kan uw bedrijf zo snel mogelijk naar CO2neutraliteit, naar klimaatneutraliteit, evolueren? Wat zijn zinvolle acties? Hoe weet je zeker dat acties ertoe doen? Vragen waar veel bedrijven mee worstelen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een traject uit te stippelen om de toekomst van uw bedrijf en onze planeet veilig te stellen.

Duurzaamheid volgens onze visie? Geen negatieve impact hebben op je omgeving, op sociaal, ecologisch en economisch vlak. We focussen op het “ecologische” aspect, met inbegrip van alle milieu-gebaseerde elementen zoals koolstof, water, afval, biodiversiteit, mobiliteit, energie… Als bedrijf moet u een ecologische winst creëren. The Ecological Entrepreneur begeleidt uw organisatie naar een positieve ecologische impact in een haalbare tijdspanne.

Workshop duurzaamheid

Breng uw bedrijf op de hoogte van het thema duurzaamheid, om de diepte van de basiskennis vast te leggen en bewustzijn te creëren. Wat is duurzaamheid? Waarom is het van belang? Hoe wilt u het concept invullen?

Duurzaamheidsstrategie

Strategieontwikkeling om uw duurzaamheidsambities, klimaatdoelstellingen, behoeften en intenties te bepalen. Samen creëren we een op maat gemaakte duurzaamheidsstrategie, passend bij uw bedrijf.

CO2 analyse

Een wetenschappelijk onderbouwde scope 1, 2 of 3 analyse, gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064. Onze analyse levert een nulmeting op en legt de belangrijkste invloedsfactoren achter uw CO2-voetafdruk bloot.

Roadmap & Plan

We zullen samen beslissen over de thema's en prioriteiten voor het opstellen van de routekaart en het actieplan. Dit zal worden afgestemd op twee verschillende, maar gelijktijdige activiteiten, voor impact op lange termijn en tastbare veranderingen op korte termijn.

Rapportage (ESG) & Communicatie

Transparantie is essentieel. Daarom richten wij ons op drie communicatieniveaus: interne communicatie, rapportage aan belanghebbenden en ESG-rapportage.

Jaarlijkse herhaling

De vorderingen moeten worden gemeten. Dit betekent dat de werkzaamheden in verband met de koolstofanalyse en de routekaart jaarlijks moeten worden herhaald.

Our Skills

“Kaizen” oftewel “Continuous Improvement”.
Onze vaardigheden zijn niet voltooid op 65%, 80%, 85% … Onze focus ligt op de continue verbetering, aanpassing en versterking van onze vaardigheden.“Kaizen”.

“Kai” = Veranderen, “Zen” = goed

Het bewandelen van nieuwe paden vanuit een analytische, vindingrijke en adaptieve aanpak.

Analytisch 0
Vindingrijk 0
Adaptief 0
Science-based 0
Impact Driven 0
Ready to start a project?