Drempels en drijfveren voor verduurzaming volgens 500 Vlaamse bedrijven

Webinar | 13 oktober | 11.00 uur

We moeten als maatschappij inzetten op verduurzaming, dat lijkt voor de meeste organisaties duidelijk. De ‘hoe’ en de ‘wat’ van verduurzaming blijken een stuk lastiger. Wat houdt ons tegen om effectief te handelen? Voor velen blijft duurzaamheid een complex, verwarrend concept. Na onderzoek bij 534 bedrijven presenteren wij het totaalbeeld van drempels en drijfveren voor verduurzaming. Klaar voor actie en concrete handvaten om duurzaamheid aan te pakken binnen uw organisatie?  

Schrijf mij in

De weg naar verduurzaming

Op dit moment loopt 90% van de organisaties achter op hun klimaatbeloftes. Velen hebben grote ambities uitgesproken en geloven in de noodzaak, maar raken ontmoedigd in het proces door diverse struikelblokken. “Hoe kan mijn bedrijf zo snel mogelijk naar een duurzame bedrijfsvoering evolueren? Wat zijn zinvolle acties? Hoe weet ik zeker dat mijn acties ertoe doen?” Om als bedrijf verandering in gang te zetten, is het noodzakelijk deze drempels en drijfveren écht te begrijpen en duurzaamheid niet te poneren als theorie, maar als actie. 

Hoe draagt duurzaamheid bij tot groei?

Wil je leren waar je collega-ondernemers in verduurzamen? Hoe zij duurzaamheid integreren in hun dagdagelijkse werking? Wat hun stuikelbrokken zijn? Duurzaamheid hoort niet alleen thuis aan de oppervlakte, het heeft een plek nodig doorheen de hele werking van je bedrijf. Daaraan beginnen of het juist opstellen kan een uitdaging zijn, maar je bent daarin niet alleen. 

 

Wij geven je zicht op verduurzaming als integraal proces, zowel strategisch als procesmatig

Vertel mij hoe

Drempels zijn afhankelijk van het inzicht en denkkader

De effectieve drempels uit het onderzoek kunnen kort en heel pragmatisch geïnterpreteerd worden als: ‘gebrek aan geld/tijd/capaciteit’. Welke drempels en drijfveren werden erkend en hoe deze drempels overwonnen kunnen worden, kom je te weten tijdens de webinar! 

Tijd is ‘top of mind

Capaciteit is kennis

Geld is rendabiliteit

Overgaan tot actie op korte- en lange-termijn

84% geeft aan reeds bezig te zijn met verduurzaming. De vraag rijst: is de perceptie beter dan de realiteit? Of zijn bedrijven veel meer met duurzaamheid bezig dan ingeschat? Het antwoord werd ons duidelijk uit de vervolgvragen. 

“Een beter begrip van de drempels en drijfveren om aan verduurzaming te doen, geeft een beter zicht op de mogelijke oplossingen op de weg naar verduurzaming.” 

Wij brengen voor jou ecologie en economie samen. 

Webinar | 13 oktober | 11uur

Ik kies voor verduurzaming

Afwezigheid van een bredere aanpak

57% van de bedrijven heeft een duurzaamheidsbeleid en 45% beschikt ook over een verantwoordelijke. Dat zorgt ervoor dat laaghangend fruit al snel wordt geplukt, maar de vraag blijft: is er een overkoepelende strategische laag? 

Leer hoe strategische, concrete begeleiding je bedrijf op weg helpt naar een duurzame toekomst. Met de juiste instelling, insteek en ondersteuning maak je jouw klimaatbeloftes waar.  

Groeien, winst maken, marktaandeel uitbreiden, klanten tevreden houden en dat op een duurzame manier

Kom tijdens onze webinar te weten wat en hoe jouw bedrijf kan verduurzamen. Niet alleen aan de oppervlakte, maar verweef duurzaamheid in de kern van je bedrijf. Identificeer de drempels, herken zowel externe als interne drijfveren en onderneem actie.   

Wie zijn wij?

The Ecological Entrepreneur is ontstaan vanuit één simpele behoefte: ecologie vanzelfsprekend maken, door economie en ecologie samen te brengen. Dat is nodig om ons huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden en het natuurlijk kapitaal te beschermen. 

Ecologische organisaties ervaren uitdagingen met commerciële schaalvergroting. Anderzijds weten veel KMO’s niet waar te beginnen met de reductie van hun milieu-impact. Om economie en ecologie samen te brengen, is balans op beide assen nodig. Wat zich vertaalt in onze drie activiteiten als bedrijf: 

1.

Commerciële schaalvergroting van ecologische producten /diensten: 

We helpen de duurzame impact van ecologische bedrijven te schalen door commerciële groei.

2.

Verduurzaming van bedrijven:

We begeleiden organisaties naar verduurzaming en het maken van een positieve ecologische impact in een haalbare tijdspanne. 

3.

Performance Dashboarding:

We helpen bedrijven aan de hand van een gestandaardiseerd digitaal framework om drie vragen op te lossen: 1. Wat moet ik meten? 2. Hoe moet ik het meten? 3. Hoe kan ik bijsturen?

Schrijf mij in